Sommarhälsning från styrelsen

DSCF7001

Halva året har nu gått och vi hoppas att ni alla får glädje och stort utbyte av säsongen.

I år har vi verkligen fått upp ångan i MiV. Speciellt är det Maritima Äventyr som tagit mycket av vår tid. I slutet av 2015 lyckades vi med kort varsel engagera ca 150 ungdomar på olika maritima aktiviteter. I år har vi fått förstärkt budget av Västra Götalandsregionen och innan säsongen drog igång har vi 475 ungdomar bokade.

Stort tack till de medlemsföreningar som tog tag i vår förfrågan. Vi ser fram emot trevliga berättelser och bilder från de aktuella seglingarna. Naturligtvis har ni kostnader, men bidraget från oss är på flera hundratusen kronor. Hoppas också att ni får många nya aktiva.

Tall Ships’ Regatta kommer ifrån Blyth, UK till Göteborg och det blir hamnfestival i Frihamnen första helgen i september. MiV gör i samarbete med G:oteorg&Co och Regionen en extra satsning på att locka ungdomar till maritima aktiviteter. Bland annat kommer vi att dokumentera med hjälp av två fotografer det sociala livet när man är ombord och samarbetar mellan olika nationaliteter och ungdomar med olika bakgrund.

I Frihamnen kommer det att stå en jättebildskärm som visar bilderna och vi planerar att trycka något till hösten. Det blir som sagt fullt med olika aktiviteter i Frihamnen.

Jag vädjar till er alla att se till att alla som deltar i era aktiviteter känner sig inbjudna till Frihamnen!

I augusti startar vi en facebookgrupp, blogg mm.

Fair Winds

Per Jessing, ordförande

Bild: Nordisk seglats Öckerö juli 2016

Samverkan

Maritimt deltagande i samverkan med övriga kulturaktörer i Västra Götalandsregionen.

Vårt maritima kulturarv omfattar allt från skutor till varv och är en del av industrisamhällets kulturarv i regionen. Maritimt i Väst har under 2016 varit med i ett regionalt samverkansprojekt. Syftet med projektet är att samordna arbetet kring vårt kulturarv, skapa samverkan mellan de olika aktörerna, skapa ett intresse för kulturarvet hos dagens innevånare och i den regionala planeringen. 2017 kommer projektet att övergå till en samordningsgrupp som kommer att arbeta med att samordna långsiktiga kulturprojekt i regionen kring industrisamhällets kulturarv.

De parter som ingår i samverkan utöver Maritimt i Väst är NAV, Hembygdsförbunden genom Hembygd Väst, Västarvet, Innovatum, Göteborgs Stadsmuseum, Borås museer samt Riksarkivet/Landsarkivet Göteborg

Ni kommer under 2016 via möten eller mail/tfn att få mer information om samverkansprojektet samt möjlighet till att diskutera delaktighet/utformning av långsiktiga kulturprojekt i regionen.
Tänkbara aktörer som ingår i ett kulturprojekt kan exempelvis vara, skutor, ångfartyg, hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer, övriga museer, turism/besöksnäring samt kommunala och regionala aktörer. Vi är övertygade om att samverkan med olika aktörer lyfter upp det maritima kulturarvet och gör det intressant för allmänhet/ turism.

En del i projektet har varit att bygga upp den digitala plattformen Prisma där alla aktörer som ingår i projektet kommer att synliggöras för allmänhet, turism m.m. Prisma skall fungera som en gemensam besöksmålsplattform och locka till besök på alla de kulturhistoriska föremål och platser som finns i regionen. Se www.prismavg.se

I början av oktober 2016 kommer det att arrangeras samverkansdagar i Trollhättan. Målsättningen är följande:
Skapa grupper med olika aktörer som diskuterar nyttan av samverkan.
Arbeta fram och diskutera konkreta förslag på kulturprojekt i regionen med olika aktörer.
Gemensamt göra en aktivitetsplan för samverkansprojekt under 2017

Maritimt i Väst kommer att kontakta er angående deltagande i samverkansdagarna och diskutera/förbereda förslag på kulturprojekt där maritima aktörer kan ingå. Hör av er om ni
redan nu har frågor, synpunkter på samverkansprojektet eller förslag på konkreta samverkansprojekt.

2016-06-12

Styrelsen i Maritimt i Väst

För mer information kontakta Tommy Andersson:
mobil: 0708-970117
mail: tommy.andersson@toek.se

Maritima äventyr

20150920_091056

– Ungdomarna var så ivriga att börja fiska så de släppte ner pilken redan i hamnen innan vi lagt ut från bryggan vid Eriksberg, säger Brittan ”Fiskarbrittan” Alfredsson, styrman på fiskefartyget Svanen West.
Nancy-Anne Delaney,  samordnare på Maritimt i Väst, beskriver verksamheten i lyriska ordalag.
– De var roligt att se hur glada de blev över att få segla ute på havet, säger hon.
De talar bägge om ett nytt samarbete mellan Maritimt i Väst, som vill värna det maritima kulturarvet och organisations KEKS som står för Kvalitet och samverkan i regionens fritidsgårdar. Initiativet till detta samverkansprojekt togs av Conny Brännberg, ordf Västra Götalands kulturnämnd. Syftet är att ungdomar som inte annars får möjlighet att komma ut på havet ska ges den möjligheten och att öka intresset för att bli medlem i någon maritim förening.

Continue reading

Kustland – Bohusläns museum

Kustland_939x530

Utställningen handlar om att leva i Bohusläns skärgård, en tillvaro med havet som generös vän – och som krävande fiende. Med glimtar av människors strävanden, då och nu, berättas om livet självt. Om oro, sorg och kärlek, stolthet, skam och frihet … Berättelsen är bohuslänsk, men vi kan alla känna igen oss.

Bohusläns museum – en mötesplats för historia och samtidskonst

Dalslands kanal – öppettider 2016

Dalslands kanal

Detta är Dalslands kanal

Dalslands kanal består av ett pärlband av stora och små sjöar, vikar, fjordar och bi-leder som binds samman av ca 12 km grävd/sprängd kanal. Sjösystemets totala längd är ca 250 km och sträcker sig från Vänerns västra sida, passerar upp igenom landskapet Dalsland, vidare in i landskapet Värmland, upp emot norska gränsen och in i Norge. I sjösystemet finns 31 slussar fördelade på 17 slusstationer. Fallhöjden är totalt 66 meter. Kanalen anses vara en av de vackraste vattenvägarna i Europa.

Dalalands kanal: hemsida